a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/134
Iepirkuma nosaukums Ādažu novada ceļu nomaļu, grāvju un aizsargdambja apauguma novākšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.08.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.08.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298, epasts: iepirkumi@adazi.lv

Izpildītājs SIA “Artman”, Reģ. nr. 40203164736
Līgumcena (bez PVN) 5978.08 euro bez PVN