a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/80
Iepirkuma nosaukums Ādažu novada attīstības virzienu audiovizuālā dokumentēšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
19.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Televīzijas studija TV Spektrs
Līgumcena (bez PVN) 3120