a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/45
Iepirkuma nosaukums Ādažu kultūras centra rīkoto brīvdabas pasākumu tehniskais nodrošinājums
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.04.2018. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 20.04.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "RJK"
Līgumcena (bez PVN) 26446.28