a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/55
Iepirkuma nosaukums Ādažu centra poldera aizsargdambja kopšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.03.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Alvik-N
Līgumcena (bez PVN) 9367