a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/184
Iepirkuma nosaukums Baltezera kapu celiņa atjaunošana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
24.08.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.09.2016. Plkst. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

2016.gada 23.septembrī Ādažu novada domes Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ pārtraukt iepirkumu.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv