Identifikācinas numurs ĀND2011/24
Iepirkuma nosaukums
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.04.2011.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.05.2011.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa,
Ādažu novada domes
Iepirkumu speciāliste
T.67996298
Izpildītājs SIA "GUARD 4 YOU"
Līgumcena (bez PVN) 78000