TE IR DARBS: ainavu arhitektam, teritorijas plānotājam un ģeogrāfiskās sistēmas informācijas speciālistam

03.01.2022.

teirdarbsadazi

Ādažu novada administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļa aicina darbā ainavu arhitektu, teritorijas plānotāju un ģeogrāfiskās sistēmas informācijas speciālistu uz pilnu slodzi. Pieteikšanās vakancei līdz 31. janvārim ieskaitot.

AINAVU ARHITEKTS

Prasības pretendentiem:

 • augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība ainavu arhitektūrā, arhitektūrā vai būvniecībā ar specializāciju ainavu arhitektūrā
 • prasme strādāt ar speciālajām grafiskajām programmām (AutoCAD vai analoga)
 • prasme izstrādāt un pamatot skiču projektus publiskās ārtelpas apzaļumošanai,   labiekārtojumam un  svētku noformējumam
 • iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu
 • labas komunikācijas un prezentācijas prasmes
 • prasme sadarboties un strādāt komandā
 • spēja aizstāvēt savu viedokli un risinājumus
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
 • nepieciešams derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

Galvenie pienākumi: 

 • pēc pašvaldības pieprasījuma izstrādāt ainavu un publiskās ārtelpas labiekārtojuma un apstādījumu risinājumus vai  tehniskos risinājumus, darba zīmējumus un specifikācijas
 • pilnveidot pašvaldības publiskās ārtelpas kvalitātes standartu un radīt tā īpašo savdabību
 • izstrādāt vadlīnijas un tematiskos plānojumus/zonējumus ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai
 • konsultēt projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos
 • piedalīties teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē
 • izskatīt būvniecības ieceres un sniegt atzinumus par tām

Par priekšrocību tiks uzskatīta  vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze ainavu arhitektūrā (zināšanas un pieredze  publisko ārtelpu labiekārtojumā un apstādījumu izveidē)

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes radošu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu EUR 1 482,00 (profesijas kods 2162 01).

Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 31.janvārim (ieskaitot) uz e-pastu vakance@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada pašvaldības dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

TERITORIJAS PLĀNOTĀJS

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā izglītība arhitektūras, ģeogrāfijas, dabas aizsardzības vai inženierzinātņu jomā
 • padziļinātas normatīvo aktu, kas saistīti ar teritorijas attīstības plānošanu, zināšanas
 • spēja organizēt un vadīt sabiedrības līdzdalības procesus
 • spēja konsultēt un informēt sabiedrību telpiskās attīstības plānošanas jautājumos
 • spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus un uzņemties problēmu risināšanu
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas.
 • nepieciešams derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

Galvenie pienākumi: 

 • organizēt novada teritorijas plānojuma, citu teritorijas plānojumu vai tematisko plānojumu izstrādi
 • nodrošināt informācijas sagatavošanu Attīstības komitejā un domē
 • saskaņot būvniecības ieceres atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam
 • organizēt un veikt teritorijas attīstības plānojumu izstrādei nepieciešamās izpētes
 • sagatavot vadlīnijas un metodiskos materiālus

Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes aizraujošu, radošu un atbildīgu darbu
 • sociālās garantijas
 • bruto algu EUR 1482,00 (profesijas kods 2164 01)

 Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 31.janvārim (ieskaitot) uz e-pastu vakance@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada pašvaldības dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

 

ĢEOGRĀFISKĀS SISTĒMAS INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTS

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība kartogrāfijā, ģeodēzijā vai ģeogrāfijā
 • praktiska darba pieredze ar ĢIS programmām – ArcGIS vai QGIS, kā arī darbam ar ĢIS datubāzēm
 • māka iegūt un apkopot teritorijas attīstības plānošanai nepieciešamos ģeotelpiskos datus
 • spēja analizēt datus un informāciju, veidot un publicēt kartes
 • spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus un uzņemties problēmu risināšanu
 • nepieciešams derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

Galvenie pienākumi: 

 • veikt teritorijas plānojuma, pašvaldības ierosinātu lokālplānojumu, tematisko plānojumu grafisko daļu izstrādi un sagatavošanu, integrēšanai teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) vidē
 • nodrošināt plānojumu datu ievadi TAPIS
 • veidot un uzkrāt jaunus teritorijas plānošanai nepieciešamos ģeotelpiskos datus
 • integrēt un sagatavot teritorijas plānošanai nepieciešamo informāciju no citām datu bāzēm/vietnēm
 • veikt teritorijas plānošanas dokumentu karšu sagatavošanu, noformēšanu un publicēšanu mājas lapā
 • veikt citu plānošanas vajadzībām nepieciešamo telpisko modelēšanu un vizualizāciju izstrādi

Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes aizraujošu, radošu un atbildīgu darbu
 • sociālās garantijas
 • bruto algu EUR 1482,00 (profesijas kods 2529 08)

 Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 31.janvārim (ieskaitot) uz e-pastu vakance@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada pašvaldības dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu: 1) Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi; 2) Personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv.

Ar visām vakancēm  pašvaldībā  un pašvaldības iestādēs varat iepazīties sadaļā “Vakances“.