TE IR DARBS: izglītības satura un kvalitātes speciālistam

23.11.2022.

Ādažu novada pašvaldības domes Izglītības un jaunatnes nodaļa aicina darbā Izglītības satura un kvalitātes speciālistu uz pilnu slodzi.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 15.decembrim (ieskaitot) uz e-pastu vakance@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada pašvaldības dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 26544669, 67996461.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā (2. līmeņa profesionālā) izglītība pedagoģijā;
 • vismaz trīs gadu pieredze administratīvajā vai metodiskajā darbā izglītības jomā;
 • iepriekšēja pieredze izglītības jomā valsts vai pašvaldības institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • maģistra grāds izglītības zinātnē/pedagoģijā tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • teicamas valsts valodas prasmes;
 • prasme izstrādāt normatīvos aktus;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu saskaņā ar amata aprakstu.

Galvenie pienākumi: 

 • organizēt izglītības kvalitātes sistēmas izveidošanu un darbību izglītības iestādēs;
 • sniegt metodisko un konsultatīvo atbalstu izglītības kvalitātes procesa nodrošināšanā;
 • apkopot un analizēt valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultātus;
 • piedalīties pašvaldības izglītības iestāžu akreditācijas sagatavošanas pasākumos un organizēt iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu;
 • sekmēt iekļaujošas izglītības īstenošanu un speciālās izglītības pieejamību novadā;
 • nodrošināt valsts vispārējās izglītības standartu, vispārējās izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanas metodisko vadību;
 • sagatavot un ziņot domes komitejām un domei nodaļas atbildībā esošu informāciju lēmumu pieņemšanai.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšana;
 • iespēju līdz 30% no kopējā darba laika strādāt attālināti;
 • bruto algu EUR 1647,00 – EUR 1811,70 (profesijas kods 2422 42).

Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 15.decembrim (ieskaitot) uz e-pastu vakance@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada pašvaldības dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 26544669, 67996461.

Visas aktuālās vakances pašvaldībā un pašvaldības iestādēs aplūkojamas ŠEIT.