TE IR DARBS: Aicina darbā ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītāju – ceļu un tiltu būvinženieri

21.01.2022.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” aicina pieteikties ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītāja – ceļu un tiltu būvinženiera amata vakancei.

Galvenie pienākumi:

 • organizēt, plānot, vadīt un nodrošināt pašvaldības autoceļu, ielu un tiltu ikdienas uzturēšanu ar aģentūras rīcībā esošo tehniku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
 • veikt pašvaldības valdījumā esošo ceļu, ielu un tiltu apsekošanu,
 • sastādīt apsekošanā konstatēto defektu sarakstu un izstrādāt remontdarbu veikšanas tehnoloģisko aprakstu,
 • izskatīt un atbildēt uz iedzīvotāju iesniegumiem par pašvaldības valdījumā esošo ceļu un ielu defektiem ierosinājumiem satiksmes uzlabošanai,
 • piedalīties cenu aptauju un konkursu par nepieciešamiem remontiem darba uzdevumu (specifikāciju) izstrādē un saņemto piedāvājumu izvērtēšanā, lēmumu pieņemšanā,
 • sekot remontdarbu gaitai un termiņiem pēc noslēgtajiem pakalpojumu iepirkumu līgumiem,
 • veikt materiālu iepirkumu remontdarbiem, kurus veic aģentūras darbinieki pašu spēkiem,
 • savas kompetences ietvaros izvērtēt un saskaņot aģentūrai iesniegtos projektus (topogrāfiskie plāni, tehniskie projekti u.c.) drukātā un digitālā formātā, būvniecības informācijas sistēmā (BIS),
 • izstrādāt priekšlikumus ielu, ceļu un tiltu rekonstrukcijai un izbūvei.


Galvenās prasības:

 • augstākā izglītība, vismaz bakalaura grāds transportbūvēs,
 • darba pieredze atbilstošajā darba jomā tiks uzskatīta par priekšrocību,
 • amata kompetencē atbilstošo normatīvo aktu padziļināta pārzināšana un praktiskā pielietošanas prasme,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
 • labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku,
 • B kategorijas autovadītāja tiesības
 • iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā. Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atrast un analizēt nepieciešamo informāciju,
 • komunikabilitāte, precizitāte, atbildības izjūta,
 • kā arī   nepieciešams derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.


Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu  EUR 1800, – (bruto) mēnesī (profesijas kods 2142 15),
 • normālo darba laiku 40 stundas nedēļā,
 • sociālās garantijas.

CV un pieteikumu sūtīt elektroniski uz e-pastu: komunalserviss@carnikava.lv līdz 2022.gada 3.februārim vai ievietot p/a „Carnikavas Komunālserviss” pasta kastītē pie iekšējām ieejas durvīm (Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163). Tālrunis informācijai 67 993 705.


Atbilstoši Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmajai daļai informējam, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases norisi; 2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir p/a “Carnikavas komunālserviss”, Stacijas iela 7, Carnikava, LV-2163; 3) jūsu dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties mājas lapā: www.carnikava.lv vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: datu.aizsardziba@carnikava.lv.

Citi aktuālie darba piedāvājumi pašvaldības iestādēs pieejami sadaļā “Vakances“.