Tautsaimniecības komitejas sēde notiks 9.augustā, Attīstības komitejas sēde – 10. augustā

05.08.2022.

9.augustā plkst. 9.00 notiks Tautsaimniecības komitejas sēde pašvaldības ēkā Carnikavā, Sēžu zālē . Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit: Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība.

Attīstības komitejas sēde notiks 10. augustā plkst. 9.00 pašvaldības ēkā Carnikavā, Sēžu zālē. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Attīstības komitejas sēdes darba kārtība.