Tautsaimniecības komitejas sēde notiks 11. janvārī, Attīstības komitejas sēde – 12. janvārī

07.01.2022.

11. janvārī plkst. 9:00 attālinātā režīmā notiks Tautsaimniecības komitejas sēde. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Tautsaimniecības komitejas 11.01.2022. darba kārtība.

Savukārt 12. janvārī plkst. 9:00 attālināti notiks Attīstības komitejas sēde. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Attīstības komitejas 12.01.2022. darba kārtība.