Stājušies spēkā saistošie noteikumi “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā”

24.01.2023.

2022. gada nogalē stājās spēkā Ādažu novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā“.

Licencētā makšķerēšana ieviesta, lai radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai.

Licencētā makšķerēšana Gaujas upes posmos tiek organizēta sešās zonās, sākot no Ādažu novada līdz Valmieras novadam. Ādažu novada teritorijā atrodas pirmā zona – Gaujā no dzelzceļa tilta pār Gauju, Carnikavā pret straumi augšup līdz autoceļa A3 tiltam Siguldas un Saulkrastu novados.

Licencētās makšķerēšanas periods ir no 1. janvāra līdz 30. aprīlim. Makšķerēšanas zonās makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu (spiningošana, mušiņmakšķerēšana) atļauta tikai iegādājoties “Dienas licenci”.

Makšķerēšanas licenču iegādes noformēšana, uzskaite un atskaites notiek vienotā elektroniskā vidē vienā patstāvīgā tiešsaistes sistēmā. “Dienas licences” var iegādāties tīmekļvietnē www.manacope.lv vai licenču pārdošanas vietās klātienē, kas publicētas tīmekļvietnē www.rivergauja.com.

No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs katru gadu līdz 10. janvārim un 10. jūlijam valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai pārskaita 20 % . Savukārt 80% no iegūtās summas tiek izmantoti zivju krājumu pavairošanai (tai skaitā nārsta vietu atjaunošanai un nārsta vietu kvalitātes uzlabošanai), vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas un kontroles nodrošināšanai, makšķerēšanas tūrisma infrastruktūras attīstībai.

Licencēto makšķerēšanu Gaujas upes daļā Ādažu novada administratīvajā teritorijā organizē biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” saskaņā ar pašvaldības pilnvarojumu.