Stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

17.01.2020.

Lai radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai, būtiski ir nodrošināt licencēto makšķerēšanu* atbilstoši Zvejniecības likumam. No 16. janvāra stājas spēkā saistošie noteikumi “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”, kas nosaka kārtību, kādā tiek organizēta lašveidīgo zivju licencēta makšķerēšana Gaujā un Braslā.

Licencētā makšķerēšana paredzēta Gaujā, sākot no autoceļa A1 tilta pār Gauju Ādažu novadā augšup pret straumi līdz Abula upes ietekai Gaujā Beverīnas novadā. Šis upes posms atrodas Ādažu, Inčukalna, Sējas, Krimuldas, Siguldas, Līgatnes, Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Priekuļu, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novadu un Valmieras pilsētas teritorijās. Tāpat licencētā makšķerēšana paredzēta Braslas upes posmā, kas atrodas Pārgaujas un Krimuldas novada teritorijās, no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Braslas zivjaudzētavas teritorijas tuvākajai robežai.

Licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslas upē tiek organizēta sešos posmos, sākot no Ādažu novada līdz Burtnieku un Beverīnas novadiem. Visos posmos licencētās makšķerēšanas periods ir no 1.janvāra līdz 30.aprīlim, kad makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu – spiningošana un mušiņmakšķerēšana, atļauta tikai, iegādājoties “Dienas licenci”. Licences izmantošanas laika periods ir no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim licences norādītajā darbības posmā un termiņā. Makšķernieks, iegādājoties vienu “Dienas licenci”, lomā drīkst paturēt vienu mākslīgi ataudzētu – ar nogrieztu taukspuru, lasi (Salmo salar) vai vienu  mākslīgi ataudzētu – ar nogrieztu taukspuru, taimiņu (Salmo trutta). Noķertie laši un taimiņi ar nenogrieztu taukspuru ir saudzīgi jāatlaiž, pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par nolikuma pārkāpumu.

Licenču iegāde Ādažu novada teritorijā būs iespējama no 1. februāra portālā www.epakalpojumi.lv vai licenču pārdošanas vietās, kas publicētas tīmekļvietnē www.rivergauja.com. Vienas “Dienas licences” iegādes cena katrā licencētās makšķerēšanas posmā būs 10 EUR.

Licencēto makšķerēšanu organizē biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, kas izveidota Gaujas un tās baseina upju apsaimniekošanai. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs līdz 10. janvārim un 10. jūlijam valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai pārskaita 20 % . Makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek izmantoti zivju krājumu pavairošanai, tai skaitā nārsta vietu atjaunošanai un nārsta vietu kvalitātes uzlabošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas un kontroles nodrošināšanai, makšķerēšanas tūrisma infrastruktūras attīstībai.

 

*Licencētā makšķerēšana Gaujas upes daļā Ādažu novada teritorijā tiek organizēta saskaņā ar biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” izstrādāto nolikumu “Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”.  Nolikuma darbības ilgums – 3 gadi no spēkā stāšanās dienas. Katru gadu licencētās makšķerēšanas periodā pārdodamo “Dienas licenču” skaits ir ne vairāk kā 6240 licences kopā visiem licencētās makšķerēšanas posmiem. Vienā dienā pārdotas tiks ne vairāk kā 60 licences katram posmam, izņemot 4.posmu Braslas upē, kuram vienā dienā pārdos ne vairāk kā 30 licences.

 

Ar pilnu saistošo noteikumu versiju aicinām iepazīties šeit: SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LAŠVEIDĪGO ZIVJU LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU GAUJĀ UN BRASLĀ