Stājušies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”

24.02.2021.

19. februārī stājušies spēkā grozījumi Ādažu novada domes 25.07.2017. saistošajos noteikumos Nr. 24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. Ar pilnu noteikumu grozījumu versiju iespējams iepazīties tīmekļvietnē likumi.lv ŠEIT. Turpat pieejama arī noteikumu konsolidētā versija.

Kā ziņots iepriekš, 18. februārī stājās spēkā Ādažu novada domes saistošie noteikumi “Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”, kas paredz, ka turpmāk domes Saistošos noteikumus un to grozījumus publicēsim interneta vietnēs www.vestnesis.lv un www.likumi.lv. Šogad interneta vietnēs www.vestnesis.lv un www.likumi.lv varēs iepazīties ar tiem domes saistošajiem noteikumiem, ko dome grozīs vai pieņems šajā gadā, taču jau no nākamā gada 1.janvāra abās šajās vietnēs varēs lasīt pilnīgi visus domes pieņemtos un grozītos saistošos noteikumus, pašvaldības nolikumus, budžetu un tā grozījumus, kā arī ar teritorijas attīstības plānošanu saistītos noteikumus.