Stājušies spēkā Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”

16.01.2020.

Stājušies spēkā Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”. Noteikumos ir redakcionāli precizēti atsevišķi punkti, lai nodrošinātu pareizu saistošo noteikumu piemērošanu un vienotu interpretāciju, kā arī iekļautas papildus prasības saimnieciskās darbības veicējiem, lai nepieļautu komercdarbības atbalsta  pārkāpumus un nodrošinātu iespēju piemērot izņēmumu regulējumu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam.