a a a

Stadions

ĀDAŽU SPORTA CENTRA ĀRA LAUKUMU UN STADIONA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
Stadiona futbola laukuma grafiks
ĀRA LAUKUMU UN FUTBOLA LAUKUMA CENU LAPA

ĀDAŽU SPORTA CENTRA ĀRA LAUKUMU UN STADIONA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Dabīgā zālāja futbola laukuma izmantošanas mērķis: futbola un cita veida treniņu (izņemot regbijs, golfa, vesera mešanas) organizēšanai

FUTBOLA LAUKUMU AIZLIEGTS IZMANTOT:

 • Ja augsne sasalusi;
 • Ja nav sākusies veģitācija (pavasarī) vai tā beigusies (rudenī)
 • Ja uz laukuma ir stāvošs ūdens vai ir intensīvi nokrišņi;
 • Ja tikko veikti specifiski zāliena atjaunošanas un kopšanas pasākumi kā arī, ja veikta zāliena miglošana ar pesticīdiem;
 • Ja izlikta zīme – NOTIEK FUTBOLA LAUKUMA KOPŠANAS DARBI! UZ FUTBOLA LAUKUMA IET AIZLIEGTS!
 • Ziemā, ja ir sniegs, pa laukumu kategoriski aizliegts pārvietoties ar tehniku vai kājām!

Organizējot treniņus FUTBOLA LAUKUMĀ, STINGRI IEVĒROT:

 • Treniņu slodzes vienmērīgu sadalījumu pa visu futbola laukumu, sevišķi saudzējot centrālo asi, vārtsarga un soda laukumus

STADIONA FUTBOLA LAUKUMA ZĀLĀJA IZMANTOŠANA JĀSASKAŅO AR ĀDAŽU SPORTA DAĻU! (arnis.rozitis@adazi.lv, tālr. 27138082)

SPORTA KOMPLEKSĀ KATEGORISKI AIZLIEGTS:

 • Ievest dzīvniekus;
 • Smēķēt, ienest un lietot apreibinošas vielas;
 • Lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;
 • Braukt ar velosipēdu, bērnu ratiņiem pa futbola laukuma zālienu;
 • Iebraukt stadionā ar motorizētiem transporta līdzekļiem (izņemot organizētu pasākumu ietvaros, iepriekš saskaņojot ar Sporta daļas vadītāju);
 • Lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt aprīkojumu, segumu;
 • Piesārņot teritoriju ar sadzīves un citiem atkritumiem;
 • Patvaļīgi izvietot informāciju;
 • Patvaļīgi pārvietot stadionā esošo sporta aprīkojumu;
 • Traucēt sporta organizāciju, ĀBJSS treniņu nodarbības un ĀVS sporta stundu norisi.

STADIONA PUBLISKĀS IZMANTOŠANAS LAIKS IR NO 07:00 – 23:00

KATRS STADIONA APMEKLĒTĀJS VAI VIŅA VECĀKS/AIZBILDNIS UZŅEMAS PILNU ATBILDĪBU, PAR SAVU VESELĪBAS STĀVOKLI, FIZISKO SAGATAVOTĪBU UN DROŠĪBU APMEKLĒJUMA LAIKĀ.

STADIONA UN ĀRA LAUKUMU TERITORIJĀ TIEK VEIKTA VIDEONOVĒROŠANA!