a a a

Biedrība “ĀdažiVelo”

Biedrība „ĀdažiVelo”
Kontaktinformācija: adazivelo@inbox.lv

https://www.facebook.com/AdaziVelo

Biedrība “ĀdažiVelo” dibināta 2014.gada 28.janvārī. Tās galvenais mērķis – popularizēt riteņbraukšanu kā aktīvās atpūtas veidu un veselību veicinošu sporta veidu, iesaistot Ādažu novada iedzīvotājus.

ĀdažiVelo” plānotie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir organizēt velosporta sacensības un citas ar riteņbraukšanu saistītas aktivitātes ģimenēm, komandām un citiem interesentiem Ādažu novadā, kā arī atbalstīt Biedrības biedru piedalīšanos velosporta sacensībās un citās, ar riteņbraukšanu saistītās aktivitātēs, tādejādi popularizējot Ādažu novadu un riteņbraukšanu atbalstošos uzņēmumus un organizācijas.