Sociālais dienests aicina pieteikties vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem un personas ar garīga rakstura traucējumiem, projekta izvērtēšanai bezmaksas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai

31.01.2020.

Sociālais dienests projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros aicina līdz 4.februārim Ādažos deklarētās personas ar garīga rakstura traucējumiem un vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri nav izvērtēti projekta I kārtā, pieteikties projekta izvērtēšanai bezmaksas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Izvērtējumam var pieteikties Ādažu novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, Ādažos, tālr.67996661

 

Foto: adoptivefamilies.com