Sociālais dienests aicina pieteikties izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei Ādažos deklarētos vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteikta invaliditāte, lai saņemtu bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

06.04.2021.

Rīgas plānošanas reģions turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”. Tā mērķis ir Rīgas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Līdz 16.aprīlim aicinām pieteikties izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei Ādažos deklarētos vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteikta invaliditāte, kuri nav iekļauti II kārtas izvērtēšanas plānā, lai saņemtu bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Aicinām vērsties Ādažu novada domes Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, Ādažos; tālr. 67996661; mob.tālr.29233100.

 

Foto: Anita Austvika, momenti.lv