Skolēniem paplašinās iespējas izmantot sabiedrisko transportu Ādažu novadā, kā arī saņemt kompensāciju, ja sabiedriskais transports neiet līdz apdzīvotai vietai

23.11.2018.

Ādažu novada dome 23.oktobrī pieņēma noteikumus nr.12 “Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību skolēniem Ādažu novadā”, kas nosaka eTalonu saņemšanas kārtību Ādažu vidusskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas (turpmāk – vidusskola) skolēniem, kuriem ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī kārtību autotransporta izdevumu apmaksai, ja nav pieejams sabiedriskais transports no skolēna dzīvesvietas uz vidusskolu un atpakaļ.

SVARĪGI!

  1. Braukšanas maksas atvieglojumus piemēro skolēniem, kuriem dzīvesvieta deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
  2. Atvieglojumi darbojas mācību gada laikā vienu reizi dienā līdz vidusskolai un vienu reizi dienā no vidusskolas, izņemot brīvdienas, brīvlaiku un skolas izsludinātu citu brīvdienu laikā, uzrādot eTalonu pārvadātāja (SIA “Sabiedriskais autobuss”) autobusos Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
  3. Vidusskola organizē pirmreizējo eTalonu izsniegšanu skolēniem un tie tiek izgatavoti un izsniegti bez maksas;
  4. Dienā neizmantotos braucienus nepārceļ uz nākamo mēnesi;
  5. Lai saņemtu atkārtotu eTalonu, ja izsniegtais eTalons ir nozaudēts vai citu iemeslu dēļ nav pieejams, skolēns vai viņa vecāks iesniedz iesniegumu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Gaujas ielā 33A, Ādažos;
  6. Par atkārtotu eTalona izsniegšanu tā saņēmējam ir jāapmaksā eTalona izgatavošanas izmaksas;
  7. Jauni skolēni, kuri uzsāk mācības vidusskolā un skolēni, kuriem pārvadātājs paturēja eTalonu, var pirkt pārvadātāja braukšanas biļeti līdz jauna vai izlabota eTalona saņemšanai. Biļešu izdevumu kompensēšanai skolēna vecākam ir jāiesniedz VPVKAC iesniegums;
  8. Skolēni var pirkt braukšanas biļeti par pilnu maksu arī no citiem Ādažu novadā cauri braucošajiem pārvadātājiem(reģionālajos maršrutos, kuru autobusi iebrauc Ādažu novadā);
  9. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt personas datus, kas nepieciešami šo noteikumu izpildei;
  10. Ja sabiedriskais transports nav pieejams, kā arī, ja dome nevar nodrošināt skolēnu ar autotransporta līdzekli nokļūšanai uz skolu, skolēna vecāki var šim mērķim izmantot savu auto, saņemot domes kompensāciju par ceļa izdevumiem.

Plašāk ar noteikumiem var iepazīties arī pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un VPVKAC.

 

Foto Rīgas satiksme