Siltināšanas darbi Ādažu bērnudārzā tuvojas nobeigumam

12.05.2020.

Ādažu bērnudārza ēka un pagalms

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbi tuvojas noslēgumam. Līdz aprīļa beigām tika veikti atlikušie fasādes armēšanas darbi un dekora uzklāšana, montētas vējkastes un palodzes, pie grupiņām liktas evakuācijas kāpnes, veikti labiekārtošanas darbi, kā arī citi darbi. Maijā tika gatavoti dokumenti ēkas nodošanai ekspluatācijā.

Darbus Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros veic SIA “BūvKORE”.