SIA “BALTENEKO” paziņojums par tarifa projektu

10.08.2018.

SIA “BALTENEKO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003350097 , juridiskā adrese: Sergeja Eizenšteina iela 29, Rīga LV-1079, tarifa projekta iesniegšanas datums 24.07.2018. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs 2018.gada jūlija mēnesī (bez PVN) Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana 39,53 EUR/MWh 53,14 EUR/MWh 34,43%

Piedāvātais siltumenerģijas ražošanas tarifs  (bez PVN) pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām:

Dabasgāzes  tirdzniecības cena EUR/MWh Piedāvātais siltumenerģijas ražošanas tarifs (bez PVN) EUR/MWh
14,00 38,24
14,50 38,74
15,00 39,23
15,50 39,73
16,00 40,23
16,50 40,72
17,00 41,22
17,50 41,72
18,00 42,21
18,50 42,71
19,00 43,21
19,50 43,70
20,00 44,20
20,50 44,70
21,00 45,19
21,50 45,69
22,00 46,19
22,50 46,68
23,00 47,18
23,50 47,68
24,00 48,18
24,50 48,67
25,00 49,17
25,50 49,67
26,00 50,16
26,50 50,66
27,00 51,16
27,50 51,65
28,00 52,15
28,50 52,65
29,00 53,14
29,50 53,64
30,00 54,14
30,50 54,63
31,00 55,13
31,50 55,63
32,00 56,12
32,50 56,62
33,00 57,12
33,50 57,61
34,00 58,11
34,50 58,61
35,00 59,11
35,50 59,60
36,00 60,10
36,50 60,60
37,00 61,09
37,50 61,59
38,00 62,09
38,50 62,58
39,00 63,08
39,50 63,58
40,00 64,07
40,50 64,57
41,00 65,07
41,50 65,56
42,00 66,06
42,50 66,56
43,00 67,05
43,50 67,55
44,00 68,05

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.10.2018. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar akcīzes nodokļa ieviešanu, izmaksu pieaugumu, koģenerācijas stacijas darbības pārtraukšanu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu lietotājs var SIA “BALTENEKO” Sergeja Eizenšteina iela 29, Rīga LV-1079, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar SIA “BALTENEKO” kontaktpersonu Ģirtu Vīgantu, tel.28316444.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “BALTENEKO” Sergeja Eizenšteina iela 29, Rīga LV-1079, e-pasts: balteneko@balteneko.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi par tarifu projektu, priekšlikumus un ieteikumus lietotājs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai var iesniegt uzklausīšanas sanāksmes laikā. Informācija par attiecīgo uzklausīšanas sanāksmes laiku un vietu atrodas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā www.sprk.gov.lv.