Seniori varēs saņemt kompensāciju par Ādažu novada ietvaros iegādātajām caurbraucošo pasažieru pārvadātāju biļetēm

12.05.2022.

Informējam, ka ir stājušies spēkā grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29/2021 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”, kas nosaka iespēju senioriem, kuriem ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem, iesniegt apmaksai biļetes no citiem Ādažu novadu caurbraucošiem pasažieru pārvadātājiem (tai skaitā dzelzceļa transports), kuri izmantoti, lai pārvietotos Ādažu novada teritorijas ietvaros.

Seniori, kuri saņēma šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegtu personalizētu elektronisko biļeti, no kārtējā mēneša 10. līdz 15. datumam var iesniegt iesniegumu Ādažu vai Carnikavas Valsts uz pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kompensācijas summu tikai par iepriekšējā mēnesī iegādātajām biļetēm, kredītiestādes konta numuru, kā arī pievienot braukšanas biļetes. Vēršam uzmanību, ka Ādažu novada pašvaldība kompensē senioriem citu pasažieru pārvadātāju izsniegto biļešu izdevumus pie nosacījuma, ka biļetes ir iegādātas tikai Ādažu novada teritorijas ietvaros. Svarīgi atcerēties, ka braucienu skaits ar personalizētu elektronisko biļeti un biļetēm, kas iegādātas pie caurbraucošiem pasažieru pārvadātājiem, norēķināties ar maksājuma (bankas) karti vai skaidrā naudā, kopā nevar pārsniegt 10 reizes kalendāra mēnesī. Kompensāciju par nesalasāmām vai saplēstām biļetēm neizmaksā.

Ja senioriem ir jautājumi par kompensējamajām biļetēm, aicinām sazināties ar VPVKAC Ādažos – tālr.: 67997350 un 29486570 un Carnikavā – tālr.: 67993814, 29124828 un 29840610.

 

Administratīvā nodaļa