a a a

Sanāksme par detālplānojuma “Muižas iela 2, Ādaži” publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem atzinumiem un priekšlikumiem

2018.gada 30.jūlijā plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldē (Gaujas iela 33A, Ādažos) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma Muižas iela 2 (kadastra Nr.8044 004 0060), Ādaži detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam, sazināties ar izstrādātāju Z.Vartu, tālr. 29149366, e-pasts: zintis.varts@inbox.lv.