a a a

Sabiedriskās apspriešanas

Paziņojums par detālplānojuma projekta Dzidrumu iela 11, Stapriņos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma projekta Kanāla iela 25b, Alderos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma projekta Podnieku iela 6, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Mākoņi” Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Saulītes” un „Artēziskā aka „Podnieki””, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojumu

Sanāksme par detālplānojuma “Muižas iela 2, Ādaži” publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem atzinumiem un priekšlikumiem

Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem

Aicinām iedzīvotājus piedalīties publiskā apspriešanā par jaunu reliģisku būvju būvniecību novadā un dievnama atrašanos Rīgas gatvē 36

Paziņojums par detālplānojuma nekustamam īpašumam Muižas iela 2 nodošanu publiskajai apspriešanai

Uzsāk publisko apspriešanu “Dievnama, baptistērija un saiešanas nama izbūve Rīgas gatvē 36, Ādažos”

Paziņojums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Paziņojums par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanu publisko apspriešanu

Aicinām izteikt viedokli par plānotajiem tirdzniecības pasāžas paviljoniem Gaujas ielā 4. Paziņojums par paredzētās būves publisko apspriešanu

Teritorijas plānojums