a a a

Sabiedriskās apspriešanas

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunparks” , Ādažos, lokālplānojuma publisko apspriešanu.

 

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Uzsākta publiskā apspriešana būvniecības iecerei par sporta kluba, kafejnīcas ēkas ar terasi izbūvi Vējupes pludmalē, Vējupes ielā 2, Ādažos, publiskā apspriešana no 14.maija līdz 18.jūnijam

Paziņojums par būvniecības ieceres sporta kluba un kafejnīcas ēkas ar terasi jaunbūvei Vējupes ielā 2, Ādažos publisko apspriešanu no 14.05.2021. lidz 18.06.2021.

No 7. aprīļa līdz 21. maijam norisināsies Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešanu

No 7. aprīļa līdz 21.maijam norisināsies Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana

Publiskai apspriešanai nodots detālplānojums „Pliči” Āķu ielā 1

Pagarināts detālplānojuma „Dzērvenītes” publiskās apspriešanas periods 

Līdz 25.janvārim publiskai apspriešanai nodots detālplānojums „Dzērvenītes” Ādažu novadā, Birznieku ciemā

Līdz 14.janvārim publiskai apspriešanai nodots detālplānojuma „Luksti” grozījums nekustamā īpašuma Viršu iela 13, teritorijā, Ādažu novadā, Stapriņu ciemā

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Stelpes”, Ādažos, Ādažu novadā detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

Publiskās apspriešanas sanāksme par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma projektu notiks 21.septembrī plkst. 17.30

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Oši” un “Liepas”, Divezeros,  Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

No 30.marta līdz 30.aprīlim notiks detālplānojuma projekta “Stelpes” (Alderos) publiskā apspriešana

Paziņojums par detālplānojuma projekta Dzidrumu iela 11, Stapriņos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta Dzidrumu iela 11, Stapriņos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta Kanāla iela 25b, Alderos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma projekta Podnieku iela 6, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Mākoņi” Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Saulītes” un „Artēziskā aka „Podnieki””, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojumu

Sanāksme par detālplānojuma “Muižas iela 2, Ādaži” publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem atzinumiem un priekšlikumiem

Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem

Aicinām iedzīvotājus piedalīties publiskā apspriešanā par jaunu reliģisku būvju būvniecību novadā un dievnama atrašanos Rīgas gatvē 36

Paziņojums par detālplānojuma nekustamam īpašumam Muižas iela 2 nodošanu publiskajai apspriešanai

Uzsāk publisko apspriešanu “Dievnama, baptistērija un saiešanas nama izbūve Rīgas gatvē 36, Ādažos”

Paziņojums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Paziņojums par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanu publisko apspriešanu

Aicinām izteikt viedokli par plānotajiem tirdzniecības pasāžas paviljoniem Gaujas ielā 4. Paziņojums par paredzētās būves publisko apspriešanu

Teritorijas plānojums