a a a

Vide

Reģionālās vides pārvaldes vides inspektors Andris Strautiņš, tālr.26462316.

 

Sabiedriskie vides inspektori

Ar 2013.gada jūliju zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanu Ādažu novada teritorijas ūdenstilpnēs kontrolēs arī sabiedriskie vides inspektori:

  • Gundars Leonovičs (mob.26424002);
  • Artūrs Putnis (mob.29262284);
  • Deniss Fiļimonovs (mob.29693205);
  • Raivis Garkalns (mob.29239465).

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 19.pantu (4) Pašvaldības pilnvarotas personas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas – sabiedriskie vides inspektori ūdenstilpēs un to tiešā tuvumā ir tiesīgi pārbaudīt lomu un zvejā izmantotos rīkus, kā arī pārkāpumu gadījumos savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvos protokolus, nosūtīt tos izskatīšanai attiecīgajai kompetentajai institūcijai un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izņemt nelikumīgi iegūtās zivis, kā arī izmantotos zvejas rīkus un līdzekļus.

Lūdzam makšķerniekus un Ādažu novada iedzīvotājus ziņot par redzētajiem un zināmajiem maluzvejnieku izdarītajiem pārkāpumiem, zvanot uz augstak norādītajiem tālruņiem, vai sūtot informāciju uz e-pastu: svinspektors@inbox.lv.

Zvejniecības likums

 

Makšķerēšanas noteikumi