a a a

Noderīgas saites

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde www.pmlp.gov.lv/
Valsts ieņēmumu dienests www.vid.gov.lv/
Nodarbinātības valsts aģentūra www.nva.lv/
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra www.vsaa.lv/
Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi www.likumi.lv/
Latvijas Republikas Labklājības ministrija www.lm.gov.lv/
Latvijas Republikas Bērnu un Ģimenes lietu ministrija www.bm.gov.lv/
Valsts Cilvēktiesību birojs www.vcb.lv/
Eiropas Savienības struktūrfondi www.esfondi.lv/
Latvijas bērnu invalīdu organizācija “Rūpju bērns” www.rupjuberns.lv/
Labdarības organizācija Latvijas Bērnu fonds www.lbf.lv/
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” www.apeirons.lv/
Cilvēku ar invaliditāti – darba meklētāju datu bāze www.varcentrs.lv/
Resursu centrs sievietēm “Marta” www.marta.lv/
Ģimeņu psiholoģiskā atbalsta centrs “Līna” www.lina.lv/
Krīzes centrs “Skalbes” www.skalbes.lv/
Centrs pret vardarbību “Dardedze” www.centrsdardedze.lv/