a a a

Atbalsta centrs

Apmeklētāju pieņemšanas vieta:

Gaujas 13/15, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

 

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 67809399

 

Piedāvā pakalpojumus:

– cilvēkiem pensijas vecumā;

– cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

– ģimenēm, kuras audzina bērnu ar īpašām vajadzībām;

– daudzbērnu ģimenēm;

– jauniešiem;

– citiem interesentiem.

 

Atbalsta  centra  mērķis:

Nodrošinot daudzveidīgus sociālos pakalpojumus un brīvā laika pavadīšanas iespējas paaugstināt klientu sociālo funkcionēšanu un integrāciju sabiedrībā.

 

Atbalsta centra darbības jomas:

– Brīvā laika pavadīšanas iespējas;

– Jaunu sociālu kontaktu veidošana;

– Informācijas iegūšanas iespējas;

– Individuāla klienta konsultēšana;

– Psihosociāla palīdzība;

– Palīdzība krīzes situācijās.

– Sociālo prasmju attīstīšana;

– Izglītošanās iespējas;

– Lekciju un  semināru organizēšana;

– Interešu kopu un atbalsta grupu organizēšana;

– Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām.

 

Atbalsta centrs piedāvā:

– Periodikas un daiļliteratūras lasīšanu;

– Televizora, videofilmu skatīšanos, radio klausīšanos;

– Galda spēles;

– Datora ar interneta pieslēgumu izmantošanu;

– Interešu un atbalsta grupu apmeklēšanu;

– Mūžizglītības koordinatora konsultācijas;

– Sociālā darbinieka konsultācijas;

– Iespēju izmazgāt veļu;

– Iespēju nomazgāties dušā;

– Iespēju nodot un  saņemt humāno palīdzību;

– Iespēju izmērīt asinsspiedienu;

– Iespēju  individuāli tikties un darboties atbilstoši katra interesēm.

 

Atbalsta  centrā darbojas:

– Ādažu pensionāru kopa „Optimists”;

– Pensionāru rokdarbu PULCIŅŠ;

– Jaunieši ar īpašām vajadzībām;

– Politiski represēto klubs.

Visi pakalpojumi, ko sniedz  Atbalsta centrs ir bezmaksas