Aktualitātes

Aicinām apmeklēt Atbalsta grupas nodarbības vecākus, kuri audzina bērnu ar invaliditāti

Piedāvājam vecākiem, kuri ģimenē audzina bērnu ar īpašām vajadzībām, iespēju iesaistīties bezmaksas atbalsta grupā “MAINOS ES – MAINĀS PASAULE”. Darbs grupā palīdzēs vecākiem, kuru ģimenē aug bērns ar īpašām vajadzībām, mainīt atsevišķus priekšstatus par dzīvi un par savu lomu tajā; atklāt jaunus mijiedarbības veidus ar apkārtējo pasauli; dziļāk izprast savas jūtas; atrast atbilstošāko risinājuma variantu; ieraudzīt savas stiprās un ne tik stiprās puses, palīdzēs pieņemt izaicinājumus un ļaus veidot dzīvi radošāk, harmonizēt emocionālo stāvokli, veicināt pozitīvu komunikāciju ģimenes locekļu starpā.

Grupas dalībniekiem neformālā gaisotnē pie kafijas vai tējas tases ir iespēja piedalīties atbalsta grupā, saņemot gan teorētisko materiālu, gan arī praktiskās iemaņas, un dalīties pieredzē ar speciālistu un domubiedriem dažādu situāciju risināšanā.

Atbalsta grupas nodarbības notiks 10 reizes Sociālā dienesta Atbalsta centrā Gaujas ielā 13/15, katra mēneša trešajā trešdienā no plkst.18.00-20.00.

Nodarbības vadīs: Mag. Psych.,psiholoģe, sertificēta smilšu spēles terapijas praktizētāja Inita Gaile, 29299987

Atbalsta grupas notiks projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”ietvaros.

 

Ādažu novada domes Sociālais dienests aicina apmeklēt Atbalsta grupas nodarbības cilvēkiem, kas ilgstoši meklē darbu

Atbalsta grupas mērķis – motivēt personas uzsākt darba attiecības, kā arī risināt bezdarbu izraisošās sociālās problēmas, lai sniegtu psiholoģisko atbalstu un veicinātu ilgstošo bezdarbnieku garīgo veselību, kā arī veicinātu stresa vadības prasmju apguvi.
Nodarbību tēmas :

1.    Iepazīšanās nodarbība. Kas es esmu? Kurp es eju? Kā es tur nokļūšu?

2.    Darba zaudējums kā psiholoģisks fenomens. Stresa vadības prasmju apguve

3.    Darba meklēšanas un pašprezentēšanas prasmes, to pilnveidošana.

4.    Personības resursi – kā tos meklēt un pielietot dzīvē?

5.    Dzīves un darba līdzsvars. Dzīves mērķi un plāns – kā tos realizēt?

Nodarbības vadīs – Marina Dango psiholoģe un karjeras konsultante
Nodarbības ilgums – 60 minūtes. Pavisam kopā 5 nodarbības. Lūdzu pieteikties pa tel. 67997744

Atbalsta grupas notiks projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”ietvaros

 

 

Sociālais dienests sveic seniorus apaļās jubilejās

Ādažu novada dome un Sociālais dienests turpina tradīciju ar ziediem un klinģeri sveikt novada seniorus apaļās jubilejās.  70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 un 105 gadus sasniegušie seniori tiek sveikti katra mēneša otrajā trešdienā.
Mīļi lūdzam jubilārus būt mājās un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošos atvērt parādes durvis, lai sveicēji varētu pie jums nokļūt. Gadījumos, kad sveicēji nav sastapuši Jūs dzīvesvietā un sveiciens  nav   saņemts, lūdzu steidzīgi līdz nedēļas beigām sazinieties ar Sociālo dienestu pa tālr.67997977 vai 67997744, lai vienotos par saņemšanu.

 

Atbalsts trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām personām

Saskaņā ar LR MK noteikumiem pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus var saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:
1. izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,
2. izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.
Saskaņā ar MK noteikumos paredzēto, atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.
Ja ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos mācību piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem).
No 2017. gada ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču komplektus.
Atbalsta pakas izsniedz uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu izziņu par trūcīgas personas statusu, pakas var saņemt jebkurā izdales vietā.
Ādažu novada Sociālā dienesta Atbalsta centrā Eiropas atbalsta fonda pārtikas pakas un pamata materiālās palīdzības komplektus trūcīgās personas var saņemt katru pirmdienu no 8.oo – 18.oo.
Vairāk informācijas- www.atbalstapakas.lv