a a a

Sabiedrība

  • Sporta daļa aicina sportistus, sporta organizācijas un sporta sacensību rīkotājus pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai. Lūgums visus pretendentus iepazīties ar Ādažu novada domes 2019.gada 23.aprīļa nolikumu Nr.9, aizpildīt nepieciešamās veidlapas, un iesniegt tās Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada

  • Ik gadu Helovīnu svinētāju pulks paplašinās. Jau pāris dienas iepriekš mazie svinētāji un pusaudži sāk posties biedēšanas gājienam un mājas ballītēm. Kas būtu jāzina vecākiem, lai pasākums būtu drošs un nenestu nepatīkamus pārsteigumus?

    • Censties iespēju robežās pavadīt bērnus šai svētku gājienā.
  • Publicēta informācija par pieteikšanās kārtību telpu nomai Ādažu Sporta centrā. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

    Kā ziņots iepriekš, ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, kas nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.