a a a

Sabiedrība

 • Lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi uzsākts ar 29.01.2019. Ādažu novada domes lēmumu Nr.18. Šobrīd turpinās lokālplānojuma 1.redakcijas materiālu sagatavošana, ar kuriem deputāti tika iepazīstināti Ādažu novada domes 14. jūlija Attīstības komitejas sēdē. Lokālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot perspektīvo gājēju un transporta kustības shēmu, piekļuvi īpašumiem un Vējupei, un noteikt ielu sarkanās līnijas.

 • Šodien, 15.jūlijā laikā no plkst. 21.00 līdz 23.00 Ādažu poligonā notiks militārās mācības ar Baltijas gaisa telpas patruļas lidmašīnām F-18.

  Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām un to gaitā īslaicīgi lidmašīnu radīto iespējamo spalgo troksni. Mācībās radītais troksnis netiek uzskatīts par industriāli radītu troksni un līdz ar to netiek ierobežots laikā un vietā, ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēku veselībai.

 • Tuvojoties Nacionālo bruņoto spēku ikgadējām lauka taktiskajām mācībām “Namejs 2020”, Zemessardzes 1. Rīgas brigāde veiks zemes izmantošanas saskaņošanas procesu ar privāto zemju īpašniekiem un uzņēmējiem Rīgā, Pierīgā un Zemgalē.

  Brigādes komandieris pulkvežleitnants Aivars Krjukovs aicina uz sapratni un atbalstu no zemju īpašniekiem, uzsverot, ka visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas mērķis ir veicināt sadarbību starp bruņotiem spēkiem un plašāku Latvijas sabiedrību: “Zemessargi, sākot ar rītdienu līdz augusta beigām, sazināsies ar zemju īpašniekiem, izskaidros mācību norisi un slēgs zemju izmantošanas līgumus.

 • 17.aprīlī bija plānots pabeigt būvprojekta izstrādi dienas aprūpes centra un sociālā rehabilitācijas pakalpojuma centra (būvprojekta 1.kārta), kā arī dienas aprūpes centra piebūves (būvprojekta 2.kārta) izveidei Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.

  Diemžēl būvprojekta izstrāde ir aizkavējusies un joprojām notiek būvprojekta precizēšana un labošana atbilstoši būveksperta norādītajām piezīmēm un komentāriem.

 • BMX trase Kadagā ar jaunatklāto starta barjeru

  Īstenojot jau otro LEADER projektu, biedrība “BMX Ādaži” Kadagas BMX trasē uzstādīja un 10.jūlijā atklāja modernu BMX starta barjeru ar laika mērīšanas un starta signāla iekārtām. Šāda starta barjera ir tikai trešā Latvijā (vēl tādas ir Rīgā un Valmierā). Tas dod iespēju Ādažu jauniešiem pilnvērtīgāk trenēties tuvu savai dzīvesvietai.