a a a

Sabiedrība

  • Aizvadītajā domes sēdē visplašākās diskusijas deputātu vidū izraisīja jautājums par 1.-4.klašu skolēnu pārvietošanu uz jauno skolu un bērnudārza audzēkņu iespējamo pārvietošanu uz Ādažu vidusskolas ēku (bērnudārza siltināšanas laikā), jo savlaicīgi ir jāinformē vecāki, jāizplāno un jānodrošina telpu pielāgošana. Tāpat deputātus darīja bažīgus izpilddirektora informācija par nepieciešamību izskatīt domes rīcību gadījumā, ja jaunās skolas ēkas būvdarbi aizkavēsies un 2019.gada 1.septembrī tā nebūs pieejama mācību procesam.

  • Publicēta informācija par nomai pieejamajām telpām un pretendentu pieteikšanās kārtību Kadagas PII. Plašāka informācija pieejama sadaļā pašvaldība/Noma un izsoles/Telpu nomas paziņojumi.

    Kā ziņots iepriekš, ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi), būtiski papildinot nosacījumus pašvaldības telpu iznomāšanai, t.sk., precizējot iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.

  • Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Ādažu novada domi 24. oktobrī plkst. 15.00 organizē semināru par darba risku novērtēšanas tiešsaistes rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment). Seminārs notiks Ādažu Vēstures un mākslas galerijā, Gauja ielā 33a, Ādažos. Seminārs ir bezmaksas un tajā ir aicināts piedalīties ikviens mazais un vidējais uzņēmums, darba devējs, kurš bez liekiem resursiem vēlas veikt darba vides risku novērtēšanu un uzlabot darba drošību.

  • Lai iedzīvotājiem pēc tirdzniecības centra Apelsīns slēgšanas būtu iespējams nokļūt mājās, no šā gada 27. oktobra maršruta Nr.6821 Rīga–Ādaži–Kadaga autobusam, kas no pieturvietas Ādažu centrs brīvdienās izbrauc plkst.20.30, turpmāk stāvēšanas ilgums pieturvietā Kadaga būs 15 minūtes, kā rezultātā autobuss no tās izbrauks plkst.21.05 (līdz šim tas izbrauca plkst.20.50) un pieturvietā Draudzības iela pasažieru apmaiņa tiks nodrošināta plkst.21.19.