a a a

Sabiedrība

 • Ādažu novada dome aicina darbā  SOCIĀLO DARBINIEKU darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem pilnas slodzes darbam uz nenoteiktu laiku

  Amata mērķis: nodrošināt sociālos pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem

  Prasības pretendentiem:

  • profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
  • normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
  • prasme sagatavot vēstules un ziņojumus, atzinumus;
  • labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku, prasme strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu (SOPA);
  • prasme strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
  • spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
  • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
  • labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • 🚜 Uzsākti rakšanas darbi bērnu rotaļu laukumā Ādažu centrā!
  🚜Darbi notiek, lai atjaunotu un uzlabotu esošos rotaļu elementus, kā arī ieklātu jaunu gumijas segumu daļā teritorijas!
  👨‍👩‍👧‍👦Mīļie vecāki, pieskatiet savas atvases vērīgi! Teritorija ir norobežota, tomēr tik un tā pieskatiet uzmanīgi!
 • 18.augustā Ādažos norisināsies viens no vērienīgākajiem notikumiem izglītībā –  “Skola2030” izglītības konference, lai visām projekta “Skola2030” pilotskolām pateiktos par padarīto un smeltos jaunas idejas jaunajam mācību gadam. Konferences nosaukums “Mūsu skola katram skolēnam” nes tās galveno ideju un vēsti, ka skolai jābūt vietai, kur katrs bērns neatkarīgi no savam spējām, prasmēm, interesēm un rakstura var justies droši un saņemt atbalstu, lai mācītos.

 • 💡Lai aizgūtu inovatīvus risinājumus pašvaldībai būtiskās funkciju jomās, Ādažu pašvaldības delegācija projektā “Nordic-Baltic Mobility programme for Public administration 2020” tiekas ar Vardes pašvaldības (Dānija) vadību un darbiniekiem, aizsardzības sektora pārstāvjiem, dabas parku un ūdeņu apsaimniekotājiem, kā arī militārā mantojuma uzturētājiem.
  🚁“Abās pašvaldībās ir militārais poligons, arī Ādažos jārisina būtiski inženiertehniskās, vides un infrastruktūras jautājumi, kas saistīti ar poligona paplašināšanos,” atzīst Māris Sprindžuks.
 • Veikta Mazā Baltezera “Mārsilu” peldvietas apsekošana, kā rezultātā tika novērotas zilaļģu savairošanās pazīmes. Dome aicina pirms peldes vizuāli novērtēt ūdens stāvokli un atturēties no peldēšanās, ja ūdenī visā peldvietas akvatorijā tiek novērota ūdens saduļķošanās un tā iekrāsošanās zaļā krāsā, kā arī netīra zilganzaļa plēve virs ūdens un/ vai aļģu saskalojums.