a a a

Sabiedrība

  • izgaismota ēka

  • Pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas, apvienojoties abiem novadiem, spēku zaudēja Carnikavas un Ādažu novadu ģerboņi. Abi  līdzšinējie ģerboņi ar nelielām izmaiņām šobrīd gaida apstiprinājumu no Valsts Heraldikas komisijas un turpmāk kļūs par Carnikavas un Ādažu PAGASTU ģerboņiem!  Šobrīd aktīvi strādājam pie jaunā novada simbola, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus līdz 15.decembrim nobalsot par vienu no četriem piedāvātajiem ģerboņa variantiem apvienotajam novadam. Jaunajam Ādažu novada ģerbonim ir jāsimbolizē abas apvienotās teritorijas. Izzinājām dažādu nozaru ekspertu viedokli, lai apzinātu savdabīgos un neatkārtojamos simbolus, raksturīgus vienīgi Ādažu novadam.