a a a

Sabiedrība

 • Prasības pretendentam: • augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā, vēlams transporta vai ceļu būves nozarē (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds); • teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas; • spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos; • spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.); • spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus; • spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci; • spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi; • iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā; • labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā; • teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad); • iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • Savukārt 1.septembrī norisinājās biedrības “DUEsport” organizētais velo orientēšanās maratons “Tulko, min(i), orientējies!”, kurā sacensību dalībniekiem 13 kontrolpunktos bija jāiztulko 13 valodās paslēpti atslēgvārdi par veselīgu dzīvesveidu.  Sacensībās piedalījās gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši. Sacensību formāts līdzinājās kompetencēs balstītai mācību stundai, kurā vienkopus savijušās veselības, sporta, ģeogrāfijas, svešvalodu un arī informāciju tehnoloģiju stundas.


 • Kalanētikas nodarbības Ādažu vidusskolā

  Ādažu novada dome jau otro gadu pēc kārtas Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā|” turpina īstenot dažādas veselības veicinošas aktivitātes, grupu nodarbības un pasākumus mūsu novada iedzīvotājiem veselīga uztura, fizisko aktivitāšu veicināšanas, atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšanas, seksuālās un reproduktīvā veselības, kā arī garīgās veselības veicināšanas jomās.

 • Pozitīvā un spraigā noskaņā Ādažu novadā 26. augustā norisinājās biedrības “ATTĪSTĪBAS PARKS” organizētā “Veselība diena” Ādažu Vējupes pludmalē, kur pulcējās gan Ādažu un tuvāko novadu iedzīvotāji, gan arī viesi no tālākām Latvijas pilsētām un novadiem.

  Veselības dienas ietvaros norisinājās fiziskās veselības un harmonijas veicinošas veselības nodarbības dažādām vecuma grupām.

 • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.137 Rīgā 2018.gada 29.novembrī (prot. Nr.51, 2.p.)

  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BALTENEKO” katlumājā Attekas ielā 43, Ādažos, saražotās siltumenerģijas tarifiem
  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018.gada 23.jūlijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BALTENEKO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003350097, juridiskā adrese: Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 29, LV-1079 (turpmāk – SIA “BALTENEKO”), katlumājā Attekas ielā 43, Ādažos, saražotās siltumenerģijas tarifu projektu (2018.gada 20.jūlijs) un 2018.gada 31.jūlijā, 26.septembrī, 22.oktobrī un 15.novembrī – papildu informāciju un precizētu tarifu projektu (2018.gada 30.jūlijs, 2018.gada 25.septembris Nr.2-09/18, 2018.gada 19.oktobris Nr.1-10/18, 2018.gada 14.novembris Nr.1-11/18) (turpmāk – tarifu projekts).