a a a

Sabiedrība

 • 21. aprīlī plkst.14.00 notiks attālinātā Finanšu komitejas sēde. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Finanšu komitejas sēdes darba kārtība.

  21.aprīlī plkst. 13.30 notiks attālinātā domes ārkārtas sēde. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA.

  Sēdes tiešraides translācija:

 • Lai pašvaldības iedzīvotāji saņemtu atbalstu krīzes situācijā vai palīdzību īslaicīgu problēmu risināšanā, pašvaldība saskaņā ar saistošajiem noteikumiem piešķir pabalstu līdz 100 eiro apmērā vienai personai pamatvajadzību nodrošināšanai. Atgādinām, ka krīzes situācijā palīdzību var saņemt ne tikai trūcīgie un maznodrošinātie novadnieki, bet arī tie, kuri nonākuši īslaicīgās grūtībās.

 • Nacionālie bruņotie spēki informē, ka ceturtdien, 16.aprīlī, no plkst. 9.00 līdz 19.00 Ādažu militārajā poligonā notiks paaugstinātas bīstamības nodarbības (kaujas šaušana), kas radīs pastiprinātu troksni un šķembu vai munīcijas rikošetus mācību nodarbību vietās. Atgādinām – iekļūšana poligona teritorijā bez saskaņošanas ar militārā poligona administrāciju nav atļauta un var būt bīstama dzīvībai!

 • No 20.aprīļa plkst. 00.00 līdz 25.aprīlim plkst. 24.00 un no 27.aprīļa plkst. 00.00 līdz 30.aprīlim plkst. 24.00 plānots organizēt lauka taktisko apmācību „Kājnieku nodaļas komandiera kursam”. Mācības plānots organizēt Ādažu, Carnikavas un Garkalnes novadu teritorijās, kā arī izmantot SIA “Rīgas Meži” mežu teritoriju.

 • 17.aprīlī plānots pabeigt būvprojekta izstrādi projekta dienas aprūpes centra un sociālā rehabilitācijas pakalpojuma centra, kā arī dienas aprūpes centra piebūves izveidei Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. Būvprojektam tiks veikta būvekspertīze.

  Būvniecības darbi tiks īstenoti pa kārtām: dienas aprūpes centra un sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra (būvprojekta 1.kārtu)