a a a

Drošība

Par sabiedrisko kārtību un drošību Ādažu novada teritorijā rūpējas Ādažu policijas iecirknis un Ādažu pašvaldības policija

Ādažu policijas iecirknis

No 2008. gada 1. decembra Ādažu novadā darbojas Ādažu un Garkalnes 2. līmeņa policijas iecirknis.

Kontaktinformācija

adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

tālrunis: 67904896 (Ādažos); 67951202 (Saulkrastos)

Ādažu policijā šobrīd strādā 6 darbinieki.

Par sabiedrisko kārtību atbild un profilaktisko darbu veic divi iecirkņa inspektori, kuri Jūs uzklausīs pieņemšanas laikos Ādažu policijas telpās Ādažos, Gaujas ielā 16, pirmdienās no 10:00 līdz 12:00 un ceturtdienās no 16:00 līdz 18:00.

Darbu ar nepilngadīgajiem veic viena nepilngadīgo lietu inspektore, kuras apkalpojamā teritorija ir ne tikai Ādažu novads, bet arī Saulkrastu pilsēta ar lauku teritoriju, Carnikavas un Garkalnes novadi. Inspektores pieņemšanas laiki Ādažos: katra mēneša trešā ceturtdiena no 15:00 līdz 18:00.

Par noziedzīgo nodarījumu atklāšanu atbild viens kriminālpolicijas inspektors un kriminālprocesu izmeklēšanu veic viena kriminālpolicijas inspektore.

Svarīgi! Jo ātrāk ziņosiet par notikušu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu, jo lielākas izredzes to atklāt un vainīgās personas saukt pēc atbildības. Neesiet vienaldzīgi pret apkārt notiekošo. Iedzīvotāju un policijas sadarbība tikai veicinās drošas vides radīšanu mūsu pašu apkārtnē.

Informācijai:

Gadījumos, kad pazudusi pase vai vadītāja apliecība, vērsties policijā ar iesniegumu nav nepieciešams. Par pazaudētu pasi jāziņo un attiecīgi tā jāatjauno Pilsonības un migrācijas lietu dienesta pasu daļā Rīgā, Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3 (tālr.: 67829830). Par pazaudētu vai nozagtu autovadītāja apliecību var ziņot un vērsties vietējā CSDD nodaļā, kur vadītāja apliecība tiks atjaunota.

Ādažu pašvaldības policija

Ādažu pašvaldības policija jebkurā diennakts laikā reaģē uz iedzīvotāju sūdzībām un lūgumiem pēc palīdzības, kuras pamatfunkcija ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem Ādažu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Kontaktinformācija

Adrese: Depo iela 2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks Oskars Feldmanis 27762018 oskars.feldmanis@adazi.lv
Ādažu pašvaldības policijas tālruņi 24h diennaktī

67997005

27762020

policija@adazi.lv

 

Ieteikumi rīcībai plūdu draudu periodā:

1. noskaidrojiet vietējā pašvaldībā, vai jūsu mājvieta atrodas plūdu apdraudētajā teritorijā (informācija par plūdu riskam pakļautajām teritorijām ir atrodama arī Ādažu novada domes mājas lapā, skatīt );

2. noskaidrojiet tālruņa numuru (un saglabājiet to), kur jāzvana, lai saņemtu palīdzību (Ādažu pašvaldības policijas tālrunis: 67997005; 27762020, Valsts avārijas dienesta tālrunis: 112);

3. sekojiet līdzi meteoroloģiskiem apstākļiem un prognozēm;

4. sekojiet informācijai par ūdens līmeni ūdenskrātuvēs (upes, ezeri) savā apdzīvotajā vietā;

5. pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem;

6. savlaicīgi parūpējieties par vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un slimniekiem, atrodot viņiem plūdu laikā drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem (nepieciešamības gadījumā lūgt palīdzību pašvaldībai);

7. apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt mājdzīvniekus un kā tos nodrošināt ar barību;

8. sagatavot evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus (automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus (laivas u.c.);

9. sagatavojiet līdzi ņemšanai evakuācijas gadījumā personiskos dokumentus (pases u.c.), naudu, vērtslietas, pārtiku, medikamentus, apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas;

10. nostiprināt pagalmā un mājas tuvumā esošos priekšmetus.

Ieteikumi rīcībai plūdu gadījumā:

1. par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruņiem 112 vai 01, kā arī vietējo pašvaldības policiju pa tālruņiem 67997005; 27762020, lai saņemtu savlaicīgu palīdzību;

2. evakuējoties ņemiet līdzi personiskos dokumentus (pases u.c.), naudu, vērtslietas, pārtiku, medikamentus, nepieciešamo apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas;

3. atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet elektroenerģijas un gāzes padevi, apkures ierīces un iekārtas;

4. aizvērt ēku un būvju durvis, logus, lūkas, slēģus un, ja iespējams, aizsist ar dēļiem logus un durvis;

5. plūdu gadījumā nakts laikā izmantot kabatas lukturīšus vai sveces, lai signalizētu par savas atrašanās vietu;

6. padomājiet arī par mājdzīvniekiem, piemēram, suņus plūdu laikā nedrīkst pieķēdēt;

7. evakuācijai izmantojot peldošos līdzekļus, ievērot drošības noteikumus:

– pirms iekāpšanas peldošajā līdzeklī pārliecinieties vai tas ir pietiekami labi nostiprināts;

– iekāpšanu un izkāpšanu veiciet bez drūzmēšanās;

– braukšanas laikā nepārvietojaties pa peldošo līdzekli, lai neizraisītu tā apgāšanos;

– evakuējoties ar laivu, ievērojiet, lai laivas bortu augstums virs ūdens līmeņa būtu ne mazāks kā 20cm un viļņu laikā laiva pārvietotos perpendikulāri viļņiem;
– uzmanieties, lai laiva, neuzbrauktu zemūdens priekšmetiem;

– neizmantojiet evakuācijai laivu stipra vēja un aktīvas ledus iešanas laikā.

Gadījumā, ja ūdens līmenis ir strauji cēlies un evakuācija pašu spēkiem ir neiespējama:

1. par apdraudējumu informējiet Ādažu pašvaldības policiju pa tālruņiem 67997005; 27762020 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruņiem 112 vai 01, uzkāpiet mājas augšējā stāvā, uz bēniņiem, jumta, ņemiet līdzi lietas (kabatas lukturītis u.c.), lai signalizētu par savu atrašanās vietu;

2. palieciet uz vietas un signalizējiet par savu atrašanās vietu, līdz ierodas palīdzība.

Atsakoties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, medikamentiem, citām visnepieciešamākajām lietām. Atteikums evakuēties personai jāapstiprina rakstiski, uzņemoties atbildību par iespējamajām sekām.

Nepieciešamības gadījumā par plūdu briesmām (strauju ūdens līmeņa celšanos) vietās, kur uzstādītas trauksmes sirēnas (pilsētās), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedzīvotājus brīdinās, ieslēdzot trauksmes sirēnas – iedzīvotājiem pēc tam jāklausās informācija, kas tiks pārraidīta radio un televīzijā.

Jūsu veselība un dzīvība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu pašu pareizas rīcības!

Neaizmirstiet uzlādēt mobilos tālruņus!!!

Neļaujieties panikai!