Regulēs satiksmes plūsmu pie skolas Lauku ielā

11.10.2018.

Lai mazinātu sastrēgumus pie Ādažu vidusskolas, pēc bērnu vecāku lūguma Pašvaldības policijas darbinieki no rītiem organizēs satiksmes plūsmu pie skolas Lauku ielā, kā arī uzraudzīs 326. ceļa zīmes “Apstāties aizliegts” prasību ievērošanu. Turpmāk Ādažu pašvaldības policijas darbinieki satiksmes plūsmas organizēšanu pie Kadagas tilta neveiks.

Papildus aicinām ikvienam iedzīvotājam būt vērīgam, modram un aktīvam, informēt pašvaldības policiju pa aizdomīgām situācijām un pretlikumīgām darbībām. Diennakts tālruņi 67997005; 27762020.

Esiet uzmanīgi, sargiet sevi, savus mīļos un neesat vienaldzīgi pret Ādažu novadā notiekošajām sabiedriskajām nekārtībām!