Projekts “Gaujas ielas Ādažos pārbūve” saņem starptautiskās žūrijas balvu kategorijā “Inženierbūvju dizains”

16.09.2019.

Projekts “Gaujas ielas Ādažos pārbūve” saņem starptautiskās žūrijas balvu kategorijā “Inženierbūvju dizains” Latvijas Ainavu arhitektūras balvas pasniegšanas ceremonijā.  Projekta pasūtītājs ir Ādažu novada dome un projekta koncepcijas un tehniskā projekta autoru komanda – SIA “Toma Kokina birojs”, SIA “Ie.La inženieri”, SIA “BM-projekts”.

Pirmā Latvijas Ainavu arhitektūras “Dižbalva” starptautiskas žūrijas vērtējumā piešķirta kategorijā “Ilgtspējīga ārtelpa” pieteiktajam Bulvāru lokam – Rīgas kanālmalas apstādījumiem.

Balva ir Latvijas ainavu arhitektūras profesionāļu labāko sasniegumu skate, kura tiek veidota kā laikmetīgs, nozares daudzveidībai atvērts pasākumu kopums. Balvas virsuzdevums – veicināt izpratni par ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu un neaizstājamu sastāvdaļukā sociāli, ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgu cilvēku koprades produktu. Balvai visās nominācijās bija iesniegts 81 pieteikums.