Projekta “Accelerate SUNShINE” īstenošana Ādažu novadā

13.05.2020.

2017. gada aprīlī Ādažu novada pašvaldība uzsāka dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 finansētā projektā “Accelerate SUNShINE” (līguma Nr. 754080), kura mērķis ir demonstrēt ēku visaptverošas atjaunošanas projektu finansiālo dzīvotspēju un izdevīgumu, tajā skaitā apvienojot vienā projektā vairākus objektus un savstarpēji sadarbojoties vairākām pašvaldībām.
Kopš projekta uzsākšanas Ādažu novadā ir noorganizēti vairāki informatīvie pasākumi, t.sk., informatīvās sapulces ar 6 daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem visā novada teritorijā, divas pastaigas ar termogrāfu, kā arī izstrādāti energoauditi un tehniskā apsekojuma dokumentācija 3 daudzdzīvokļu ēkām un vienai publiskai ēkai.
Ādažu novadā līdz 2020.gada aprīlim nebija parakstīts neviens EPC līgums par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu. Viena aktīvākā māja (Pirmā ielā 31, Ādažos) ir noslēgusi EPC līgumu par tehniskā projekta izstrādi, ko veiksmīgi ir iesnieguši finanšu institūcijā ALTUM. Šobrīd tiek izskatīti jau saņemtie pieteikumi, t.sk., ēkas Pirmā ielā 37, Ādažos, kuras pārstāvji izteica atbalstu energoefektivitātes garantijas prasības iekļaušanai būvniecības iepirkumā.

Neskatoties uz to, ka Ādažu novadā, īpaši Ādažu ciemā, pēdējo divu gadu laikā norit aktīvs daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas process, Kadagā un Ādažos vēl ir daudzas ēkas, kuru atjaunošanai nākotnē varētu izmantot EPC līgumus. Galvenais ieguvums daudzdzīvokļu māju dzīvokļa īpašniekiem, kas izvēlas slēgt EPC būvdarbu līgumus, ir visaptveroši atjaunota māja, uzlabots komforta līmenis un 20 gadu energoefektivitātes garantija, ja iedzīvotāji lemj par energoefektivitātes pakalpojuma līguma slēgšanu uz tik garu termiņu.
Kā jau tika minēts iepriekš, Ādažu novada pašvaldība saviem iedzīvotājiem ir sagatavojusi dažādas atbalsta iespējas, uzsākot ēku atjaunošanas procesu. Iedzīvotājiem tiek sniegts arī informatīvais atbalsts par ēku atjaunošanu, tai skaitā organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz jau atjaunotajām ēkām, kā arī palīdzēts ar dzīvokļa īpašnieku un informatīvo kopsapulču rīkošanu.
Pašvaldība ne tikai aicina iedzīvotājus rūpēties par savām ēkām, bet dara to arī pati. Ādažu novada pašvaldība ir viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kura atjauno vienu publisko ēku – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi “Strautiņš” – ar piecu gadu energoefektivitātes garantiju. Tas nozīmē, ka būvniecības līgumā ir iekļauts noteikts siltumenerģijas patēriņa rādītājs, kas būvniekam pēc darbu veikšanas ir jānodrošina nākamo piecu gadu laikā. Tas nodrošina, ka būvniecības darbi būs veikti kvalitatīvi, un ēka kalpos un pildīs savas funkcijas atbilstoši projekta norādītajiem parametriem. Atbildību par energoefektivitātes rādītāju izpildi vai neizpildi uzņemsies būvnieks.

Projekta “Accelerate SUNShINE” īstenošanas laiks bija noteikts no 01.04.2017. līdz 31.03.2020., tomēr marta beigās Eiropas Komisija pagarināja to līdz 31.03.2021.
Raksts, tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080.