a a a

SAM 9311 Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”

Līdzfinansētājs
Īstenošanas laiks 2019. gada septembris - 2020. gada septembris
Kopējās izmaksas (Attiecināmās izmaksas) 605 522,66 eiro
Finansēšanas avoti un to apjoms ERAF – 480 420,13 eiro
Saistītie jaunumi

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Ādažu novadā, būvējot dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

 

 

Iepirkums
Atkārtots iepirkums