a a a

SAM 9242 projekts “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”

Līdzfinansētājs
Īstenošanas laiks 2016.-2019.
Kopējās izmaksas 114 336 eiro
Finansēšanas avoti un to apjoms ESF – 95 346 eiro
Valsts - 16 826
Pašvaldība - 2 164 eiro
Saistītie jaunumi

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem iedzīvotājiem Ādažu novada, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, īstenojot vietēja mēroga pasākumus Ādažu novadā no 2017.-2019. gadam.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:

  1. Dažādu veselības grupu nodarbību pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem un gados

vecākiem iedzīvotājiem īstenošana.

  1. Vasaras dienas nometņu (radošo darbnīcu) bērniem fizisko aktivitāšu veicināšanai īstenošana.
  2. Veselības dienu īstenošana.
  3. Dažādu tematisko pasākumu (lekciju, semināru, u.tml.) veselīga uztura lietošanas veicināšanai, atkarību mazināšanai, fizisko aktivitāšu veicināšanai, garīgās veselības veicināšanai, reproduktīvas un seksuālas veselības veicināšanai.
  4. Citu veselības veicinošo pasākumu dažādam sociālajam grupām Ādažu novadā īstenošana.