a a a

SAM 511 projekta “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, samazinot plūdu un krasta erozijas riskus” 2.pieteikums*

Līdzfinansētājs
Īstenošanas laiks 2019.- 2020.
Kopējās izmaksas 1 709 693 eiro

Projekta mērķis –  turpināt samazināt plūdu un krasta erozijas riskus Ādažu novadā.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

  1. Izbūvēt jauni aizsargdambi Gaujas kreisajā krastā no Kadagas tiltam līdz Gaujas-Baltezera kanālam.
  2. Izbūvēt sūkņu staciju Nr.2 pie Vējupes caurtekas-regulatora, izbūvēt krasta nostiprinājumus plānots izskalojumu vietās.
  3. Pārbūvēt Kadagas ceļu posmā no tilta līdz pagrieziena uz Abzaļiem, paaugstinot ceļa klātni.

 

*Projektu plānots īstenot pēc Eiropas Komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas pēc 31.12.2018.