a a a

SAM 511 projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa”, nr.5.1.1.0/17/I/009

Projekta mērķis –  samazināt plūdu un krasta erozijas riskus Ādažu novadā.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

  1. Atjaunot Ādažu centra poldera esošo dambi pik. 00/00-15/57 un krājbaseinu.
  2. Pārbūvēt centra poldera sūkņu staciju, kā arī veikt krastu stiprinājumu izbūvi posmā no A-1 līdz Kadagas tiltam, izskalojuma vietās.