a a a

SAM 422 projekts “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes siltināšana”

Līdzfinansētājs
Īstenošanas laiks 2017.-2019.
Kopējās izmaksas 972 061.62 eiro
Finansēšanas avoti un to apjoms ERAF – 451 000 eiro
Valsts budžeta dotācija - 71 770.58 eiro
Pašvaldības finansējums - 449 291.04 eiro
Saistītie jaunumi

Projekta identifikācijas Nr. 4.2.2.0/17/I/068

Projekta mērķis – paaugstināt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāti, veicot investīcijas energoefektivitātes pasākumos atbilstoši Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  un Ādažu attīstības programmas noteiktajiem mērķiem un prioritātēm.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

  1. ēkas nesiltināto ārsienu siltināšana;
  2. ēkas pagraba pārseguma siltināšana (vietās, kur tas ir iespējams bez komunikāciju demontāžas);
  3. ēkas bērnudārza daļas cokola (zem zemes līmeņa esošo sienu) siltināšana;
  4. ēkas bērnudārza daļas savietotā jumta siltināšana;
  5. ēkas bērnudārza daļas divslīpju jumta (bēniņu grīdas) daļas papildus siltināšana;
  6. ēkas nemainīto ārdurvju nomaiņa pret jaunām siltinātām durvīm;
  7. ēkas nemainīto logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem.