a a a

SAM 331 projekts “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Ādažu novadā – Muižas ielas industriālā teritorijā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības Attīstības programmā noteiktajam un  balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

  1. Pārbūvēt Muižas ielas 996 metru garumā, paaugstinot ielas seguma nestspēju, izbūvējot apvienoto gājēju/velosipēdistu celiņu, lietus ūdens atvades sistēmu un ielas apgaismojumu, nodrošinot publiskās infrastruktūras sakārtošanu komercdarbības teritorijas piekļuvei.
  2. Izbūvēt un pārbūvēt ūdensvada tīklus Muižas ielā 644,6 metru garumā un Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļos 1811 metru garumā, uzlabojot ūdensapgādes sistēmu un divpusējo ūdens piegādi Muižas ielas komercdarbības teritorijā.
  3. Izbūvēt kanalizācijas tīklus Muižas ielā 1050 metru garumā un Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļos 1517,9 metru garumā paplašinot kanalizācijas tīklu  sistēmu Muižas ielas komercdarbības teritorijā, kā arī izbūvēt kanalizācijas sūkņu staciju.