a a a

Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos, nr.19-04-AL16-A019.2201-000001

Īstenošanas laiks 2019.g.
Kopējās izmaksas 50650.60 EUR
Finansēšanas avoti un to apjoms EFLA 35640 EUR
pašvaldība 15010.60 EUR
Saistītie jaunumi

Projekta mērķis ir uzsākt teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus, lai veicinātu fiziski attīstošas un aktīvas vides pieejamību skolas vecuma bērniem zemes gabalā līdzās jaunajai sākumskolai, kas līdz šim ir bijusi dabas pamatnes teritorija bez labiekārtojuma, izbūvējot multifunkcionālu sporta arēnu, kā arī savienojošo gājēju celiņu 160 m garumā. 2017.gadā tika izstrādāta un ar Ādažu novada domes lēmumu apstiprināta attīstības koncepcija “Savienojošais ceļš, automašīnu stāvlaukumi un aktīvās atpūtas teritorijas labiekārtojums Ādažu jaunajai skolai pieguļošajā kvartālā, Ādažu novadā”. Attīstības koncepcija tika izstrādāta jaunās sākumskolas pieguļošajam kvartālam, apzinot iespējamās vajadzības, lai attīstītos teritorija līdzās jaunajai skolai un lai nodrošinātu ērtu savienojumu ar mūzikas un mākslas skolu, ar bibliotēku, ar sporta skolu, kā arī palielinātu jaunās skolas sasniedzamību. Kvartālā līdzās jaunajai sākumskolai centrālais objekts plānots brīvdabas bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas centrs, kur dažādās zonās atrastos gan sporta, gan rotaļu , gan atpūtas laukumi. Jaunās sākumskolas būvniecība liek jau šobrīd domāt par drošāku bērnu un jauniešu pārvietošanos pa Ādažu ciema teritoriju, līdz ar to nepieciešams veidot gājēju ceļus, kas ir alternatīvi pārvietošanai pa ielām. Iecerētā multifunkcionālā sporta arēna un savienojošais gājēju celiņš būtu šīs attīstības koncepcijas teritorijas attīstības sākums.