PII “Piejūra” Siguļos pievienojusies Latvijas Ekoskolu pulkam

22.09.2022.

Ādažu novada Carnikavas pagasta Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” saņēmusi Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Šogad Ekoskolu veikumu vērtēja Ekoskolu programmas nacionālā žūrija 20 dalībnieku sastāvā, kurā darbojas jomas eksperti no 15 dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām vides aizsardzības un izglītības organizācijām. Līdz ar to mūsu novadā jau četras ekoskolas – arī Carnikavas pamatskola, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Patnis” un Ādažu vidusskola.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas, brīvi piemērojamas un efektīvas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet programma neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību skolā – tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar visām mācību jomām, nostiprina 21. gs. caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības, interesi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties. Būtiski, ka procesā tiek iesaistīti ne tikai skolas pārstāvji, bet arī apkārtējā sabiedrība, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību. Plašāk par ekoskolu programmu var lasīt ŠEIT.