Bērnudārzā “Piejūra” svinīgi atklāts dabaszinību centrs – oranžērija “4 gadalaiki”

09.09.2022.

6. septembrī Ādažu novada Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” āra vidē ar svinīgu lentas griešanu tika atklāta Ādažu novada pašvaldības finansētā konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2022” realizētais projekts Dabaszinību centrs – oranžērija “4 gadalaiki” – jauna, izzinoša un  pētnieciska vide pašvaldības bērniem.

Projekts īstenots ar iedzīvotāju grupa “Mēs, Pētniekiem!” iniciatīvu un ieguldījumu.  Radīta brīnišķīga, izzinoša, pētnieciska, izglītojoša vide pašvaldības bērniem, kurā ir iespēja gūt jaunas zināšanas un prasmes visās mācību jomās.

Izveidotā vide tiks pielāgota sezonālām izmaiņām dabā, rosinot bērnus vērot, pētīt, eksperimentēt, izzināt, novērtējot dabas, āra vides sniegtās iespējas.

Dabaszinību centrs – oranžērija “4 gadalaiki” ir jauna iespēju vide pirmsskolas pedagogiem, atbalsta personālam, vecākiem, dažādojot bērnu izaugsmes ceļu.