a a a

Piekļūstamības paziņojums

Ādažu novada dome saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietniwww.adazi.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tīmekļvietnē tiek publicēti video no YouTube un daļa no video ir publicēti saturam bez subtitru izvēles.  Kā turpmāko piekļūstamības alternatīvu redzam aprakstu publicēšanu par video redzamo tiem video, kuri ir bez subtritriem.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 14.06.2022. Izvērtēšanu veica SIA “Grape media” un pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvērtēšanas protokols

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam kā alternatīvu e-pasta saziņu dome@adazi.lv.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: dome@adazi.lv

Tālrunis: 67997574

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov.

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Sabiedrisko attiecību nodaļa.

E-pasts: dome@adazi.lv

Tālrunis: 67997574

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 16.12.2020. Atkārtoti tas pārskatīts 14.06.2022.

Šo paziņojumu apstiprināja:
Monika Griezne
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.