Paziņojums par sabiedrības līdzdalību Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādei

04.02.2013.

Ādažu novada dome uzsāk attīstības plānošanu – Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi (turpmāk – Stratēģija).

Stratēģija tiek izstrādāta laika posmā no 29/01/2013. līdz 31/07/2013.

Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgu attīstības stratēģiju Ādažu novadam.

Stratēģijas plānotais termiņš ir 2013.-2037.gadam.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

  • piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks – 15.04.2013.-17.05.2013.);
  • piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais laiks – 15.05.2013.).

Lūdzam izteikt savus priekšlikumus un pieteikties līdzdalībai līdz 15.05.2013., elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: inga.perkone@adazi.lv vai rakstiski, adresējot to Ādažu novada domei, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir domes Attīstības un informācijas daļas vadītājas pienākumu izpildītāja Inga Pērkone.