5. janvārī notiks nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, Baltezerā, detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme

05.01.2023.

 

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.561 “Par nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, Baltezerā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 19.decembra līdz 2023. gada 15.janvārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 5.janvārī plkst. 16.00 tiešsaistē Zoom platformā (Meeting ID: 895 8187 1488, Passcode: 042968). Sanāksme tiešraidē tiks translēta sociālajā tīklā “Facebook“, bet tiešraides ieraksts būs pieejams pašvaldības “Youtube” profilā.

Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • interneta portālā ĢeoLatvija.lv
  • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).

Rakstiskus viedokļus līdz 15.janvārim var izteikt:

  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
  • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa).

Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!